Wellness

Lorem ipsum dolor sit amet, ex sed nostro pertinax. Aeque placerat ne eum.

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram twitter
Image Alt

เพื่อสังคม

การตระหนักรู้ในความยิ่งใหญ่และความสำคัญของธรรมชาติกับสุขภาพ คือหนึ่งในปณิธานของพวกเราทุกคนในทีม THIDA มาโดยตลอด และหนึ่งในการสร้างการตระหนักรู้นี้ คือการร่วมกันสร้างสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสติ การนึกคิดถึงความงดงามของธรรมชาติกับสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เราเชื่อว่า ชีวิตที่ดีของมนุษย์นั้น ต้องประกอบไปด้วย ความสุข ความรัก สติปัญญา และชีวิตที่ปราศจากความเครียด แลความหม่นหมองทั้งปวง ส่วนผสมเหล่านี้สามารถหล่อหลอมรวมกันได้ผ่านการยกระดับพัฒนาจิตใจ การแบ่งปันและการช่วยเหลือในเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกัน และนี่คือสิ่งที่เราพยายามริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านโครงการที่เน้นการสร้างพลังบวกและพลังความเป็นมนุษย์ในสังคม โดยเฉพาะในผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาสทั่วเอเชีย ภายใต้ชื่อโครงการ “Project THIDA”

thThai